Du er her > vandreture start > Danmark > Fri teltning

Inspiration til vandreture, trekking, hiking og friluftsliv.

Fri teltning og reglerne.
Hvad må man og hvad må man ikke?

Den danske version af den svenske Allemandsretten er en noget begrænset størrelse, ligesom landet.

For teltning gælder den f.eks. kun i statens skove og endnu ikke i dem alle. Man skal også stadig spørge om lov, hvis man vil slå telt op og overnatte i de private skove.
Det heller ikke er tilladt at telte ved kysterne, med nogle få etablerede overnatningspladser som undtagelse.
Fri teltning og reglerne [Klik for et større billede] Foto: Fri teltning og reglerne. Hvad må man og hvad må man ikke?

Men hvad må jeg så?
Reglerne for færdsel og ophold i naturen er fastsat i Naturbeskyttelsesloven. Generelt gælder det, at alle har ret til at færdes i naturen med visse forbehold:

Der skal tages hensyn til dyr, planter og andre brugere og selvfølgelig også til de landmænd, skovejere eller andre private, hvis jord man betræder under sin færd.

Der er også lidt forskellige regler alt efter, hvor i naturen man færdes:

Skovene:
I de offentligt ejede skove må man færdes til fods hele døgnet udenfor veje og stier og altså også i visse skove slå telt op og overnatte.

I de privatejede skove må man kun færdes på skovveje og stier og kun fra kl. 6 til solnedgang og altså ikke slå telt op uden ejers godkendelse.

Mark og eng:
At vandre i det åbne land kræver også at en række regler overholdes.
En stente bruges til at forcere hegn [Klik for et større billede] Foto: En stente bruges til at forcere hegn. Der skal tages hensyn til den private ejendomsret ved indhegnede jorder, marker og skiltning på samme. Her gælder det, at man må vandre fra kl. 6.00 til solnedgang på private og udyrkede arealer, der ikke er indhegnede.

Der er dog også adgang til indhegnede og udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr og, hvis man kan komme derind gennem låger eller over stenter og selvfølgelig, hvis der ikke er skiltet med adgang forbudt.

Kyster og strande:
Man må vandre på næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt, men det er ikke tilladt at slå telt op og overnatte. Naturstyrelsen har dog etableret flere såkaldt kystnære lejr- og overnatningspladser flere steder for specielt kano- og kajakroere.

Regler for fri teltning i statens skove (sakset fra Naturstyrelsens hjemmeside.)
  • Man må kun have 1 overnatning samme sted, højst 2 telte samme sted og højst 3-personers telte.
  • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
  • Anvendelse af åben ild er tilladt på de bålpladser, som er indrettet i de angivne skove.
  • Anvendelse af feltkøkken må kun ske, hvis man bruger stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Der skal iagttages alle nødvendige hensyn til brandfare, hvilket fx betyder, at man ikke må sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale. Vær opmærksom på, at den angivne skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange.
  • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
  • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
  • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
På Naturstyrelsens hjemmeside finder man i øvrigt alt, hvad man bør vide om færdsel og overnatning i den danske natur.

Ordningen med fri teltning blev først indført i 2004, siden udbygget i 2007 til det som gælder i dag. Den er for nylig blevet evalueret, uden nogle negative påtegnelser, så den vil sikkert bestå og blive yderligere udvidet.

Læs rapporten fra Naturstyrelsen her: Naturstyrelsen-skjulte-telte.

Se også:
Telte i skove efterlader ingen spor.

tilbage | til Danmark | til top

oprettet august 2012 - webmaster: erik petersen - opdateret: 10-12-2012