Du er her > start > Andet relateret > Telte i skove efterlader ingen spor

Inspiration til vandreture, trekking, hiking og friluftsliv.

Telte i skove efterlader ingen spor.
Fri teltning - den danske version af den svenske allemandsret - lever godt i det skjulte, er konklusionen på en rapport fra "Skov og Landskab" til Naturstyrelsen, som netop er offentliggjort.

Ordningen med "fri teltning", som blev indført i 2004 og siden udvidet i 2007, er blevet undersøgt i 145 af skovene under Naturstyrelsen og den frygt for masser af ekstra administration og konflikter med det øvrige friluftsliv, viser sig nu at være ganske ubegrundet.
Teltning i danske skove Foto: Teltning i danske skove.

Det konkluderer rapporten, der kan læses her på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det er jo dejlig læsning for friluftsfolk - eller ”friluftsnørder” - som det står omtalt i rapporten, men det er stort set de samme konklusioner, man er kommet til rundt omkring i verden, hvor eksempelvis nye vandreruter er anlagt.

Der er ofte stor skepsis hos de lokale i begyndelsen, som frygter at deres område bliver overrendt og svinet til af affald, men som glædeligvis ikke oplever slige negative konsekvenser. Generelt er det vel også sådan, at de mennesker der virkelig bruger naturen også har respekt for den og handler derefter.

Affald i den bornholmske natur. Her Kultippen ved Hasle Foto: Affald i den bornholmske natur - og næppe fra vandrefolk. Min egen erfaring er, at svineri og affald på en rute oftest finder sted, hvor sporet nærmer sig byområder og bliver blandet med officielle og uofficielle lokale stier eller, hvor en lille tilkørselsvej eller skovvej fører til et "ubemærket sted".

Som på fotoet fra Kultippen på Bornholm kan alene affaldsmængden afgøre, at det ikke kan være fra vandrefolk, ligesom en stribe henkastede tomme pizzaæsker næppe heller stammer fra seriøse vandrefolks rygsække.

Den usynlige succes.
Lanceringen af muligheden for at bruge stormkøkken af ”Trangia”-typen, som det beskrives, var en del af ordningens udvidelse i 2007, men heller ikke dette tiltag, som i øvrigt tillægges en væsentlig del af det attraktivite i ordningen, opleves som en egentlig risiko. Som der står i rapporten er, "hensmidte cigaretter formodentlig en langt større brandfare-risiko".

Da forskrifterne for Fri Teltning påbyder at ”Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje”, er man i rapporten ikke sikker på antallet af friteltere, der sagtens kan have været højere end det observerede, da man i sagens natur ikke burde kunne se dem.

Læs mere her:
Fri teltning på Naturstyrelsens hjemmeside.

til top


oprettet april 2012 - webmaster: erik petersen - opdateret: 10-12-2012