Du er her > Start > Danmark > Sjælland > Reerslev-Ishøj Landsby. E6

Vandreture i Danmark. Vandring på Sjælland. Sjællandsleden. En del af E6

Reerslev - Solhøj - Torslunde - Ishøj Landsby.

Distance 11 km. 2,5 t. Grad: 1, let.

Foruden at være, en del af 'Naturstien fra Strandparken til Hedeland', en lokal rute og mærket som sådan, er det også en del af fjernvandreruten E6.

På Sjællandsledens kort er det første del af etape nr 97, Solhøj - Ishøj Strand. Solhøj er en lille teltplads knap 2,5 km øst for landsbyen Reerslev.

Anden del af etape nr 97 går fra Ishøj Landsby via Ishøj Dyrepark til Ishøj Strand og er på ca 9 km.

Ruten på Google maps nederst på siden.

E6 for gående. Torslunde Landsby og kirken anes forude [Klik for et større billede]
Foto: E6 for gående. Torslunde Landsby og kirken anes forude.

Den korte version:
Den lille teltplads på Solhøj Fælled [Klik for et større billede]
Foto: Den lille teltplads på Solhøj Fælled.
Ruten følger i store træk Lille Vejleå, der udspringer ved Hedehusene og ender i Strandparken.

Fra Reerslev vandres over markerne ved Solhøj Fælled eller Solhøj Kildeplads, som det også kaldes pga kildevandet i undergrunden.

Den lille primitive teltplads Solhøj, der afslutter etape 96, Roskilde Havn - Solhøj, ligger i udkanten af en lille skov. Syd for pladsen er der gang i et skovrejsningsprojekt.

Videre går det langs Lille Vejleå med marker på begge sider mod Torslunde Landsby, som nås efter ca 5 km. Landsbyen ligger på ådalens nordskrænt og området på sydskrænten tilhører Benzonsdal Gods, som passeres kort efter. Ruten følger nu grusvejen ad Lindeallé mod Thorsbro Vandværk.

Så krydses ruten af Køgevej ved Ishøj Golf Center. Sporet fortsætter langs golfbanerne og Lille Vejleå, indtil sporet tager retning mod Ishøj Landsby og åen fortsætter mod Strandparken og kysten.

Distance 11 km, 2½ t.
Grad: 1, let. På smalle mark- og skovstier og grusveje.
Skilte: Strandparken Hedeland, blåt med hvid mand, skrift og pil. Delvis gult mærke og Skov- og Naturstyrelsens hvide pile på pæle.
Proviant: Hvis nødvendigt bør det medbringes. Er ikke sikker på, at der findes noget at købe i Reerslev.
Udstyr: Godt fodtøj anbefales altid, ellers intet særligt ud over vand på en varm dag.
Strandparken Hedeland. Den primære skiltning på ruten [Klik for et større billede]
Foto: Strandparken Hedeland. Den primære skiltning på ruten.

Til: Bus 116 til Reerslev (Hedehusene-Høje Taastrup-Reerslev-Hedehusene).
Fra: Bus 400S (Ishøj-Tåstrup-Ballerup-Lyngby). Se Rejseplanen.

Til top

Den lange version:
Stoppestedet 'Tingstien' i landsbyen Reerslev [Klik for et større billede]
Foto: Stoppestedet 'Tingstien' i landsbyen Reerslev.
Jeg står af bussen ved stoppestedet 'Tingstien'. Det er nu tredie gang jeg er klar til turen. Har gået her før, men har afveget ruten af b.la. nysgerrighed og efterfølgende tidsnød.

Under alle omstændigheder har det været gode ture, men nu vil jeg prøve at følge ruten slavisk.

Det er en af flere rigtige gode dage sidst i april og foråret er allerede langt fremme. Hvor langt er jeg fremme? Klarer bentøjet turen?

Først et lille stykke tilbage ad Tingstedvej, forbi et lille gadekær og så til højre ad Thorsbrovej. Heller ikke denne gang så jeg et eneste menneske, men landsbyen ser pæn og velholdt ud, så der må jo bo nogen.

Det er kun et ganske kort stykke ad vejen og 5 min efter står jeg ved starten af stien, der går langs et skel over markerne mod Solhøj Fælled.

Her starten turen med de lidt over 2 km til den lille skov på Solhøj Fælled.
Starten på ruten lige udenfor Reerslev [Klik for et større billede]
Foto: Starten på ruten lige udenfor Reerslev.

Skoven forude gemmer på teltpladsen Solhøj [Klik for et større billede]
Foto: Skoven forude gemmer på teltpladsen Solhøj.
Stien går langs et levende hegn med udsigt til marker på venstre hånd. Vejret er super, lunt og dejligt. Jeg er næsten en måned tidligere på færde end sidste år, men her er lige grønt og lunt.

Buske og træer, der udgjorde det levende hegn, er slut nu og der er frit syn til marker på begge sider. Ret forude ligger nogle huse og skråt til højre ses skoven med teltpladsen.

Stien møder LilleVejleå og drejer til højre mod den lille skov.

At kalde det en skov er så meget sagt, det er kun en stor klynge træer, men der er et større skovrejsningsprojekt i gang i området, så ad åre...

Overnatningspladsen, teltpladsen er nem at finde. Det er Skov- og Naturstyrelsens skilte der viser vej. Det er en primitiv lejrplads. Der er intet andet end en bålplads med bænk, men gode muligheder for at slå telt op. Rart sted.

Det er passende at pause lidt, nyde solen og en bid af den medbragte mad.
Solhøj. Lejrplads til overnatning med telt [Klik for et større billede]
Foto: Solhøj. Lejrplads til overnatning med telt.

Lille Vejleå. Det er et smukt sted på denne årstid [Klik for et større billede]
Foto: Lille Vejleå. Det er et smukt sted på denne årstid.
På den videre færd gennem den lille skov krydser jeg Lille Vejleå. Det er et smukt sted på denne årstid.

Stien følger åen på det korte stykke inden Thorsbrovej. Der ligger nogle brønde, tror jeg det er, på højre hånd og en stor træbygning dukker op lige før vejen. Det er formentlig i forbindelse med vandudvindingen i området.

Stien fortsætter på den anden side af vejen, lige før indkørslen til Barfredshøj Herregård

Uden om en lille skov og så går det ellers lige ud langs åen, med marker på begge sider, mod Torslunde.

Det er sådanne stræk jeg synes, der er så fine at gå. Luft og plads til alle sider. Lærkens sang. Tankerne flyver og forsvinder i den milde brise. Det er livet!

Efter et kvarter tids, hvor jeg pludselig finder mig selv i at nynne "Er du dus med himlens fugle", kan jeg nu ane kirken i Torslunde forude.
På vej mod Torslunde. Luft og plads til alle sider og sang fra Lærken [Klik for et større billede]
Foto: På vej mod Torslunde. Luft og plads til alle sider og sang fra Lærken.

Her bliver stien ledt op mellem husene til Bygaden [Klik for et større billede]
Foto: Her bliver stien ledt op mellem husene til Bygaden.
Kort tid efter går jeg nedenfor de yderste af landsbyens huse. Stien bliver ledt op mellem husene til Bygaden. Torslunde er en lidt speciel landsby fandt jeg ud af efter det første besøg.

Den hed tidligere Torslundemagle og daterer sig tilbage til 1300 tallet, men stammer formentlig fra vikingetiden. Torslunde betyder 'offerlund for Tor'.

Den ligger smukt på den nordlige skrænt af ådalen med en flot udsigt over landskabet.

Den betegnes som en 'ådalslandsby' og der lå oprindelig 14 gårde langs med bygaden nord for vejen og små husmandsteder syd for.

Der er kun 3 af gårdene tilbage, og selvom flere af de små huse i den langstrakte bygade ser ud som, så er der kun ét tilbage af de oprindelige.

For enden af bygaden, hvor den drejer til venstre og en lille vej fortsætter lige ud som Lille Bygade, er der en sti på højre hånd, der fører ned mod ådalen igen.
Et flot eksemplar af en af de tre gamle gårde, der er tilbage i Torslunde [Klik for et større billede]
Foto: Et flot eksemplar af en af de tre gamle gårde, der er tilbage i Torslunde.

Stormen Bodil og oprydningsarbejdet bagefter gjorde stien ufarbar sidste efterår [Klik for et større billede]
Foto: Stormen Bodil og oprydningsarbejdet bagefter gjorde stien ufarbar sidste efterår.
Det er et lille stykke skov, der ligger forude, og jeg er lidt spændt på om stien er passabel.

Jeg var her i november sidste år og, da havde stormen Bodil, og et efterfølgende oprydningsarbejde, gjort det næsten umuligt at passere for væltede træer og opsavede træstammer.

Det er en rigtig fin lille skov, som nu ser næsten normal ud igen og kort efter er jeg ude ved vejen, der fører til Benzonsdal Gods.

Der er kun et kort stykke vej til godset. På venstre side ligger en stor gravhøj fra bronzealderen og ret forude den fornemme hovedbygning fra 1855.

Benzonsdal kan dateres tilbage til ca 1730 og der menes at have været omkring 50 bønder og 100 husmænd fæstet på dette tidspunkt. (Kilde: Plancher på ruten.) Mere info her: Herregårde på Vestegnen (ishoj.dk)

Videre ad den imponerende allé, der består af lindetræer.
Benzondal Gods [Klik for et større billede]
Foto: Benzondal Gods.

Thorsbro Vandværk og museum [Klik for et større billede]
Foto: Thorsbro Vandværk og museum.
Efter lindealléen dukker bygningerne til Thorsbro Vandværk op på højre hånd.

Vandværket opsamler vand fra hele oplandet, bl.a. fra Solhøj Kildeplads, og efter en let behandling sendes vandet videre til København i store drikkevandsledninger.

Værket er opført i 1908 og bygningerne har stor arkitektonisk værdi. Den store maskinbygning er fredet og indrettet som museum.


Så er jeg fremme, hvor Køgevej krydser ruten. Et lille stykke til højre ad vejen, forbi Ishøj Golf Center og en lille sidevej, så dukker sporet op igen efter de sidste huse.

Så går det ned mod åen igen. Sporet går nu i udkanten af golfbanerne i retning mod nordøst.

I den sydlige ende af banerne slår åen et par knæk. Der er grusstier og trampestier der følger åens løb, men ruten drejer her mod nord og følger grusvejen mod Ishøj Landsby.
Så fortsætter sporet efter Ishøj Golf Center [Klik for et større billede]
Foto: Så fortsætter sporet efter Ishøj Golf Center.

For enden af grusvejen dukker de første huse i Ishøj Landsby op [Klik for et større billede]
Foto: For enden af grusvejen dukker de første huse i Ishøj Landsby op.
Jeg har tidligere brugt trampestien for at skyde genvej hjem, men denne gang fortsætter jeg ad ruten.

På venstre side ligger golfbanerne og på højre ligger et større fritidshus område af nyere dato.

Det er Haveforeningen Ishøjgård - lyder som kolonihaver, men ligner sommerhuse. For enden af grusvejen dukker de første huse i Ishøj Landsby op.

Grusvejen ender ved en P-plads og en større ejendom. Herefter snor ruten sig ud til Ishøj Bygade. Skråt til venstre på den anden side fortsætter sporet op ad nogle trapper til en P-plads.

I den fjerne ende af pladsen fortsætter stien som en grussti. Skiltet er smadret, men stien er god nok.

Den følger byens udkant, tæt forbi kirken og har retning mod hovedvej 243, Ishøj Stationsvej.
Så dukker hovedvej 243 og busstoppestedet op forude [Klik for et større billede]
Foto: Så dukker hovedvej 243 og busstoppestedet op forude.

Så er jeg nået frem til busstoppestedet. På den anden side af hovedvejen fortsætter 'Strandparken Hedeland' og E6 ruten yderligere ca 9 km inden den via Ishøj Dyrepark når frem til Ishøj Strand.

Og bentøjet? - Det gik faktisk rigtig fint og optimismen steg mærkbart.

Den, for nogle, velkendte gule camino muslingeskal og indskriften 'Pilgrimsrute' [Klik for et større billede]
Foto: Den, for nogle, velkendte gule camino muslingeskal og indskriften 'Pilgrimsrute'.
Notabene:
En interessant detalje ved denne rute er, at hvis man går den modsat, så er der på næsten alle pæle den, for nogle, velkendte gule camino muslingeskal med indskriften 'Pilgrimsrute'.

Den sjællandske pilgrimsrute starter i Kastrup og følger i store træk E6 ruten hele vejen til Roskilde - og videre...

Se evt. mere her:
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.

Til top

Reerslev - Ishøj Landsby på Google Maps:
Konstrueret efter bedste evne ved hjælp af GPS, fotos og hukommelse.

Vis Fra Reerslev til Ishøj Landsby, en del af E6 på et større kort.

Til top
oprettet april 2014 - webmaster: erik petersen - opdateret: 07-05-2014
ny