Du er her > Start > Danmark > Sjælland > Ishøj Strand til Vestamager

Vandreture i Danmark. Vandring på Sjælland. Sjællandsleden. En del af E6.

Ishøj Strand - Kalvebod Fælled - Vestamager.

Distance 14 km. 3 t. Grad: 1. Let.

Den korte version:
E6 og denne tur starter ved Ishøj Strand og går på en bred asfaltsti langs den lille bugt, der huser Ishøj Havn og Vallensbæk Havn, hvor der er åbent ud til Køge Bugt.

Asfaltstien fortsætter langs indsøerne ved Brøndby Strand til Avedøre Holme.

Alternativt kan man ved Vallensbæk dreje fra mod havnen og så følge grusstien bag klitterne, eller strandkanten, til Avedøre Holme, hvor stierne mødes igen.
Ruten på kort nederst på siden.

Vallensbæk Havn, som den tager sig ud i begyndelsen af marts [Klik for et større billede]
Foto: Vallensbæk Havn, som den tager sig ud i begyndelsen af marts.

Så fortsætter ruten som asfaltsti, under motorvejen og igennem området Mågeparken til Kalvebodbroen, som faktisk er to, nemlig Sortrendebroen og Kalvebodbroen.

Alternativt kan man efter Kalvebodbroen fortsætte ad den asfalterede Kalvebod Sti, der lidt mere direkte skærer gennem fælleden mod nordøst, men ender samme sted.

En af flere kanaler eller åer på Kalvebod fælled [Klik for et større billede]
Foto: En af flere kanaler eller åer på Kalvebod fælled.
E6 drejer mod sydøst ad grusstien Svenskeholmvej indtil Granatvej, en asfalteret vej, som følges mod nordøst, forbi Naturcenter Vestamager, til porten ved Otto Baches Allé.

Jeg vælger at vandre ad Kalvebod Sti, der er næste 2 km kortere og lidt mere varieret end E6 ruten.

Min tur stopper ved Otto Baches Allé. E6 fortsætter ad villavejene, forbi Tårnby Station og slutter i Kastrup Lufthavn.

Distance 14 km, 3 t (E6: 15,5 km, 3½ t).
Grad: 1. Let. På grus- og asfaltvej.
Skilte: Fint skiltet hele vejen. Både det lille blå E6 skilt og lokale skilte. Første del er tillige en del af Vestegnsruten.
Udstyr: Godt fodtøj anbefales altid. Om vinteren tillige hue og vanter og vindtæt jakke; om sommeren vand og solbeskyttelse.
Til start: Bus eller S-tog, linie E og A, til Ishøj station.
Fra mål: Metro fra Vestamager station eller bus fra stoppestedet på Otto Baches Allé. Se Rejseplanen.
Skiltning på første del. E6 og Vestegnsruten [Klik for et større billede]
Foto: Skiltning på første del. E6 og Vestegnsruten.

Til top

Den lange version:
For at komme til start følges skiltningen fra Ishøj station mod Arken hele vejen: Over Vejlebrovej, gennem boligkvarteret, ad Jægerbuen under Ishøj Strandvej til Tranegilde Strandvej. Skråt overfor ligger Solvej som følges gennem villakvarteret til Strandvangen, hvor man skal til venstre. Kort efter på højre hånd følges en gang- og cykelsti parallelt med Skovvej. Efter en lille træbro, deler stien sig. Den til venstre fører over Skovvej, hvor turen starter. Stien ligeud fører til Kunstmusseet Arken og stranden.

Åbningen ud til Køge Bugt. Ishøj Havn til højre og Vallensbæk Havn til venstre [Klik for et større billede]
Foto: Åbningen ud til Køge Bugt. Ishøj Havn til højre og Vallensbæk Havn til venstre.
Lige efter starten drejer en sti til venstre. Det er Strandparkstien og cykelrute 69 til Klampenborg.

På venstre side ligger en lille sø, en del af Store Vejleå. På højre side er der kig til Ishøj Havn og Tangloppen Camping.

Her ved Ishøj- og Vallensbæk Havn er der åbent ud til bugten og en livlig trafik af fritidsfartøjer i alle størrelser - i den lune del af sæsonen. Det meste er isfrit, men der er ingen på vandet endnu.

Hele Køge Bugt Strandpark er et kunstigt anlagt strand- og klitlandskab mellem Greve og Avedøre Holme. Området var tidligere et lavtvandsområde, men kystlinien blev flyttet 4-500 m længere ud i bugten. Strandparken blev indviet i 1980. .

Ved Vallensbæk krydses Vallensbæk Havnevej og ganske kort efter drejer en sti mod havnen og stranden, hvor en grussti bag klitterne fortsætter til Avedøre Holme og møder den oprindelige sti igen.

Hvis man fortsætter lige ud, går ruten ad Tangstien langs med indsøerne, Ringebæk Sø, Stubbe Sø, Maglebæk Sø og Holmesø med de 2 fugleøer.

Jeg har cyklet turen mange gange på vej til og fra arbejde og kender hvert et hul og bump, så jeg vælger at gå i klitterne.
Ved Vallensbæk krydses Vallensbæk Havnevej [Klik for et større billede]
Foto: Ved Vallensbæk krydses Vallensbæk Havnevej.

Ved indgangen til klitterne og stranden står et skilt, der viser at dette er Vallensbæk Strand og at der ikke er nogen livredder. - Nå, jeg havde nu under ingen omstændigheder på sinde at tage en dukkert i begyndelsen af marts måned.

Her ved kysten mærkes den kolde vind fra nordøst. Der er ellers ganske flot vejr. Sol og klar himmel, men kun et par graders varme og med lidt vind føles det ganske koldt. Jeg starter med at gå i sandet på stranden, men vælger kort efter grusstien i læ bag klitterne.

Brøndby Strand strand... forude [Klik for et større billede]
Foto: Brøndby Strand strand... forude.
På højre side er der tæt krat, på venstre side vinterbrunt græs og bevoksning af buske og træer ned mod søerne.

Snart efter dukker Brøndby Strand op. Der er forbindelse til stranden fra Strandporten i Brøndby ad en bro og en tange, som deler Stubbe Sø og Maglebæk Sø og altså mulighed for at komme tilbage til den oprindelige sti.

Jeg fortsætter ad grusstien og nyder vejret, der arter sig helt forårsagtigt.

Så er jeg fremme ved Brøndby Havn og passerer på bagsiden af havneanlægget ved Avedøre Holme. Her gives en alternativ mulighed, idet man kan vandre langs kysten på Avedøre Holme til Kalvebodbroen.

Jeg vandrer i stedet ind ad dæmningen ved Holmesø mod den oprindelige sti, der kommer ud ved Stamholmen og motorvejs til- og frakørslen.

Stien fortsætter på den anden side af Stamholmen og drejer så ind under Amagermotorvejen E20 og kommer op i det område der hedder Mågeparken.

Lige efter tunnelen deler vejen sig. Til venstre fører til Gl. Køge Landevej. Jeg går til højre mod Kalvebodbroen, der er næste delmål.
Dæmningen ved Holmesø og Avedøre Holme [Klik for et større billede]
Foto: Dæmningen ved Holmesø og Avedøre Holme.

Delmål... Jeg kom til at tænke på de mange gange jeg har cyklet denne tur til og fra arbejde. Næste delmål: Kalvebodbroen, så var jeg halvvejs... Det er en fornøjelse og et privilegium at have så god tid nu, at jeg kan gå turen i stedet for at haste igennem på cykel.

Mågeparken er et spændende stykke landskab [Klik for et større billede]
Foto: Mågeparken er et spændende stykke landskab lige ved siden af motorvejen.
Mågeparken er et spændende stykke landskab skabt af overskudsjord fra den motorvej, der ligger kun små 50 m væk.

Med sin evindelige støj minder den én om, at man er tæt på civilisationen, selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud.

Med adskillige vandhuller og kanaler, base for et rigt dyreliv, det høje græs og de lave buskadser, er let at lade fantasien fare frit den næste kilometer, som området rækker.

Efter tunnellen under Avedøre Havnevej snævrer området ind og sti og motorvej er kun adskilt af en gravet kanal og en støjvold.

Til gengæld breder landskabet sig ud på venstre hånd. Der er nu en fin udsigt til Kalveboderne og Københavns skyline og ret forude ses motorvejsbroen over Kalvebod indsejlingen.

Jeg når frem til tunnellen under motorvejen og tager en lille pause, mens jeg nyder udsigten mod København. Jeg har været 2 timer undervejs.
Fin udsigt til Københavns skyline og Kalveboderne [Klik for et større billede]
Foto: Fin udsigt til Københavns skyline og Kalveboderne.

Så det er altså på eget ansvar... [Klik for et større billede]
Foto: Så det er altså på eget ansvar...
Efter tunnelen drejer stien op mod broen. Stien der går lige ud er den sti, der går langs kysten på Avedøre Holme.

Kort efter i bunden af bakken op mod broen står et skilt med advarsel om "Sneglat. Ingen snerydning". Så det er altså på eget ansvar...

Så er jeg oppe på den lave del af broerne, Sortrendebroen, og har nu den stærkt trafikerede motorvej lige på den anden side af et lavt hegn og et autoværn.

Ikke specielt rart som cyklist og ej heller som vandringsmand, men man kan da komme over på den anden side.

Jeg møder kun et par få cyklister i dag, men i den lune, lyse del af året er her en livlig trafik af især cykelpendlere.

Fra toppen af Kalvebodbroen, små 20 m over havet, er der en flot udsigt i alle retninger. Den lille sø Birkedammen ligger og glimter forførende i sollyset på Kalvebod Fælled lige nedenfor broen.
Udsigt fra toppen af Kalvebodbroen til Vestamager og Kalvebod Fælled [Klik for et større billede]
Foto: Udsigt fra toppen af Kalvebodbroen til Vestamager og Kalvebod Fælled.

Efter broen går det nedad. En sidevej fører ned til stien langs kystlinien, der den ene vej fører til Sydhavnen og den anden til Kongelunden. Jeg fortsætter lige ud og når ned for enden af bakken og indgangen til Kalvebod Fælled.

For enden af bakken er porten til Kalvebod Fælled [Klik for et større billede]
Foto: For enden af bakken er porten til Kalvebod Fælled.
Det store område er inddæmmet og fredet. Inddæmningen foregik under 2. verdenskrig og militæret har brugt området som øvelsesterræn helt til 1984.

Fredningen kom i 1990 og Vestamager har nu status som national seværdighed og administreres af Naturstyrelsen.

2 muligheder for den videre færd mod porten ved Otto Baches Allé og slutningen på turen, lige efter at have passeret den røde port til Kalvebod Fælled.

Den ene er at følge E6, der drejer fra og går lidt baglæns inden den drejer mod sydøst ad grusstien Svenskeholmvej indtil Granatvej, videre mod nordøst, forbi Naturcenter Vestamager, til porten ved Otto Baches Allé. Den blev gået 4 dage senere og beskrives her: Kalvebodbroen via Kalvebod Fælled til Vestamager.

Den anden mulighed, som jeg vælger, er den asfalterede Kalvebod Sti, der lidt mere direkte skærer gennem fælleden, men ender samme sted ved porten og ind- og udgangen på Otto Baches Allé.

Jeg har på de mange cykelture til og fra arbejde tænkt, at dette stykke vil jeg vandre en dag og det er så nu.

Første del er før oplevet som nærmest eventyragtigt, når lys og dis har ligget over landskabet i morgentimerne.

Sådan tager det sig imidlertid ikke ud lige nu en eftermiddag i begyndelsen af marts. Kun birketræernes hvide stammer lyser op i det ellers svedentbrune landskab under den blå himmel.
Første del af Kalvebod Sti [Klik for et større billede]
Foto: Første del af Kalvebod Sti.

Ørestads markante dukker op i det flade landskab [Klik for et større billede]
Foto: Ørestads markante skyline dukker op i det flade landskab.
Støjen fra motorvejen er vendt ryggen og har efterhånden fortaget sig til noget der minder om stilhed.

Efter det første sving ligger fælleden så åben, nærmest endeløs og flad, og det er slut med at gå i læ.

Efter næste sving dukker Ørestads efterhånden noget markante skyline op i horisonten på venstre side og afslutter det flade landskab. For mig er det nu lige ud resten af vejen.

Ret forude ligger Ørestad Syds iøjnefaldende forpost 8TALLET. Det blev ved World Architecture Festival 2011 kåret til verdens bedste boligbyggeri.

Hvis man ikke lige ved det, er det svært, på denne afstand at se, hvad det skal forestille at være.

På højre side er der åbent land så langt øjet rækker. Om sommeren er her mange græssende dyr, køer og får, men i dag er intet i syne.
Ret forude ligger Ørestad Syds iøjnefaldende forpost 8TALLET [Klik for et større billede]
Foto: Ret forude ligger Ørestad Syds iøjnefaldende forpost 8TALLET.

Vejen slår et sidste lille knæk og nu ligger vartegnet Vandtårnet i Tårnby ret forude. På højre side kan Naturcenter Vestamager lige anes ovre på Granatvej inden det skjules i bevoksningen, der udgør Himmelhøj.

Himmelhøj er skabt af landskabskunstner Alfio Bonanno. Han har skabt de 3 elementer eller baser, Amagerarken, Insektskoven og Ildstedet som kontrast til Ørestads glas og stål.

Og her ligger de så, de 2 stærke kontraster, på hver sin side af Kalvebod Sti og ganske tæt på indgangen.
Ørestad Syds iøjnefaldende byggeri 8TALLET  [Klik for et større billede]
Foto: Ørestad Syds iøjnefaldende byggeri 8TALLET .
Amagerarken. Et af de 3 elementer der udgør Himmelhøj [Klik for et større billede]
Foto: Amagerarken. Et af de 3 elementer der udgør Himmelhøj.

Så nærmer jeg mig målet, indgangen ved Otto Baches Allé, mens jeg vender turen i hovedet.

Det har været en rigtig fed tur i det perfekte spæde forårsvejr. Sol, blå himmel og ikke så meget vind, at det var koldt trods de kun 2-3 plusgrader. I læ af vinden varmede solen dejligt.

Jeg kunne nu godt tænke mig at følge det stykke af E6 fjernvandreruten over fælleden, som jeg droppede i dag og beslutter at vende tilbage om et par dage.
Ind- og udgangen ved Otto Baches Allé, set fra Kalvebod Sti [Klik for et større billede]
Foto: Ind- og udgangen ved Otto Baches Allé, set fra Kalvebod Sti.

4 dage senere vandrede jeg så det manglende stykke E6 på Kalvebod Fælled.

Til top

Ishøj Strand - Vestamager, Kalvebod Fælled på Google Maps:
Konstrueret ved hjælp af bl.a. GPS waypoints, fotos og hukommelse.
Vis Ishøj Strand - Vestamager, Kalvebod Fælled på et større kort.

Til topEksterne links:
Køge Bugt Strandpark | Strandparkens hjemmeside | Tangloppen Camping | Mågeparken | Portræt af Kalvebodbroerne | Naturcenter Vestamager | Himmelhøj |
8Tallet og Stævnen | Folder om Vestamager og Kalvebod Fælled |
Kalvebods historie | Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled |
Vestamager (inddæmning) | E6 på Sjælland


oprettet marts 2013 - webmaster: erik petersen - opdateret: 15-03-2013